“Twenty years akong nagtrabaho bilang OFW at pangarap kong makauwi sa Pilipinas for good.
Nabago ang buhay namin thanks to Terence and the FRICH principles. Today, I am now earning a
seven-figure income every month and own multiple properties in the Philippines….all this in just 3
years. It’s truly much more than what we ever dreamed of!”

Peter and Rachel Ramores / Kuwait

“Isa akong ordinaryong OFW sa Italy ng makilala ko sina Terence and Tet. Sabi ko, possible ba
yun, maging multi-mullionaire at property owner in just a few months or years’ time? Buti na lang at
nakinig ako at nagtiwala. Dahil sa FRICH principles, I am now the proud owner of 17 properties
and earning millions a month. Ang sarap ng feeling na walang worry about retirement at nagagawa
ko ang mga gusto ko sa buhay.”

Ringgo Anacan / Italy

“The best thing about being FRICH is being able to provide the BEST for my family. I used to be
the breadwinner at tumutulong sa aking sampung kapatid sa Pilipinas. Laking pasalamat ko sa
FRICH mentors Terence and Tet – dahil sa kanila, naitaguyod ko ang aking buong pamilya at
natuto akong magkaron ng passive income. Being FRICH makes me worry-free and stress-free.”

Maynard Portugal / Dubai